Oppfølgingstjenesten

OT ønsker kontakt med ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som takker nei til, eller som avbryter opplæringen.

OT kan tilby deg:

Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring. OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på http://www.oppfolgingstjenesten-rogaland.no