Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Opplæringen i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. Den skal bidra til å forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Teknikk og industriell produksjon

Utdanningen tas normalt med to år i skole og to år i lære, noe som vanligvis leder frem til fagbrev. Noen velger også å bruke programmet som et springbrett til videre teknisk utdanning. Utdanningsprogrammet fører frem til arbeid i yrker innen teknologisk industri, skips-, bil- og kjemisk prosessindustri, samt i oljebransjen.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha god praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Interesse for ny teknologi er også viktig. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

På Dalane videregående skole tilbyr vi to utdanningsprogram på Vg2 nivå; Vg2 Industriteknologi og Vg2 Kjøretøy. Du kan også velge å gå videre på Vg2 Automatisering hos oss etter fullført Vg1.

Dersom du ønsker mer informasjon om oss er du velkommen til å ta kontakt. Du kan også finne informasjon på www.vilbli.no.

Del denne artikkelen på: