Elektrofag

Elektrofag

Dagens samfunn er avhengig av en rekke elektriske systemer som må fungere. Systemer som leverer elektrisk energi, og systemer for styring og kommunikasjon brukes både i hjem og på arbeid. Uten elektriske og automatiserte systemer ville det vært vanskelig å oppnå ønsket kvalitet og pålitelighet på viktige områder, som olje- og industriproduksjon, luft- og jernbanetransport og helsestell. Disse kravene vil det være vanskelig å oppfylle uten kvalifiserte fagfolk til å installere og vedlikeholde systemene.

Det finnes mange muligheter for den som fullfører Vg1 Elektrofag. Utdanningsprogrammet utdanner for et stort mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Første året gir deg grunnleggende kunnskaper og informasjon om en rekke spennende yrker, slik at du skal velge rett programområde på Vg2. På Vg1 brukes ca. 2/3 av del av tiden til programfag og fordypning. Den siste tredjedelen går med til fellesfag som norsk og matematikk.

Elektrofag

Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Du som velger elektrofag må derfor kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

På Dalane vg skole tilbyr vi Vg2 Elenergi og Vg2 Automatisering. Etter endt Vg2 Elenergi søker du deg normalt en læreplass i bedrift (2,5 års læretid). Etter endt Vg2 Automatisering kan du også søke læreplass (2,5 års læretid), eller du kan søke deg inn på Vg3 Automatisering i skole før du søker læreplass (1,5 års læretid).

Vi tilbyr også Vg3 Energioperatør, med fordypning i vindenergi. Året gir deg mulighet til å søke læreplass som energioperatør for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner (1,5 års læretid), og en internasjonal sertifisering for arbeid i vindmøller.

Dersom du ønsker mer informasjon om oss er du velkommen til å ta kontakt. Du kan også finne informasjon på www.vilbli.no.

Del denne artikkelen på: