Bygg- og anleggsteknikk

Snekker

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Vg1

Kanskje du har tenkt deg å bli murer, rørlegger eller tømmermann, eller drømmer du om å kjøre gravemaskin? Ønsker du en slik utdanning, så er dette rette stedet.

Første året gir deg grunnleggende kunnskap om vel 20 spennende praktiske yrker. Ca. 2/3 av tida brukes til disse fagene. Den siste tredjedelen går med til fellesfagene som du kjenner fra ungdomsskolen.

snekker-square

Vg2 - byggteknikk
På vg2 (andre året) skal du spesialisere deg slik at du kan gå ut i lære når året er fullført. I de aller fleste yrkene er læretida to år. Dalane vg. skole tilbyr byggteknikk andre året. Her vil du da arbeide med betong-, stillas-, tømrer- og murerfaget. Dersom du ønsker å få studiekompetanse, kanskje du vil bli ingeniør, kan du fortsette på skolen 3. året, eller komme tilbake etter at du har tatt fagbrev.

Del denne artikkelen på: