Ungdataundersøkelsen 2019 - Informasjon

Ungdataundersøkelsen er en anledning for barn og unge i Norge til å fortelle politikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i lokalmiljøet. Alle svar er anonyme.
I Rogaland gjennomføres undersøkelsen i 2019 for elever på 1. og 2. trinn i videregående skole.

Elevene skal svare på undersøkelsen mens de er på skolen. Alle svar er anonyme.

Svarene skal brukes som grunnlag for kommunens og fylkets arbeid i forhold til målgruppen. Svarene kan også brukes som grunnlag for å sammenligne ulike deler av landet og vurdere situasjonen samlet, og vil bidra til forskning. For å få et best mulig grunnlag for videre arbeid, er det viktig at flest mulig svarer på undersøkelsen.

Mer informasjon:

  • Video som vises for elevene i klasserommet, før de starter på undersøkelsen.
  • Hjemmesiden til Ungdata
  • Informasjonsskriv under Vedlegg her på siden

Deltakelse er frivillig. De som ønsker å reservere seg mot deltaking, melder dette til kontaktlærer. For elever under 18 år har også foresatte reservasjonsrett, og kan melde dette til skolen. Reservasjon må være oss i hende innen fredag 22.2. kl.12:00

Del denne artikkelen på: