Rådgivertjenesten

Skolens rådgivere har kontorer i 3. etasje, og kontortiden er oppslått på den enkeltes kontordør. Husk å gjøre en avtale om tid for møte på forhånd, og avklar tidspunktet med aktuell fag- og kontaktlærer. I tillegg til den kontaktinformasjonen du finner her, kan du også ta kontakt med rådgiverne via It's learning.

Rådgiverne har taushetsplikt.

Svein Andreassen er sosialrådgiver for alle skolens elever. Hans oppgaver er å:

  • Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter.
  • Følge opp saker knyttet til mobbing/krenkende atferd.
  • Samarbeide med elev, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen, som for eksempel oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, BUP og NAV.
  • Være en voksenperson som vil lytte til det du har på hjertet.

Jan Egil Bjørdal er yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU-rådgiver) for utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel, og teknikk og industriell produksjon.

Anja Hovland er yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU-rådgiver) for utdanningsprogrammene design og håndverk, helse og oppvekst, studiespesialisering, tilrettelagt opplæring og innførngsklassen.

YOU-rådgivernes oppgaver er å:

  • Bistå elever ved søknader til videre utdanning, gi rettledning og råd.
  • Holde kontakt med andre skoler, utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og fagopplæringen.
  • Informere og veilede om utdanningsstøtte fra lånekassen, og å være saksbehandlere for søknader om stipend/lån til Lånekassen.
Del denne artikkelen på:
svein-andreassen

    E-post

Jan Egil Bjørdal

    E-post

anja-hovland

    E-post