Undervisningsstilling Service og samferdsel

Vi har fra 21. januar 2019 ledig en 100 % undervisningsstilling med undervisning i programfag på Service og samferdsel.

lang

Det kreves
Undervisningsstillinger krever relevant faglig og pedagogisk kompetanse i de fagene det skal undervises i.   Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om godkjent pedagogisk utdanning, men da under forutsetning av at søker fullfører utdanningen innen avtalte frister.  
Ønskede kvalifikasjoner
- Arbeidserfaring fra fagfeltet
- Undervisningserfaring 

Søkere som har undervisningskompetanse innen flere fagområder kan bli foretrukket.   

Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi legger vekt på personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Knut Pettersen på telefon 51 92 38 76 eller mobil 978 73 555.  

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger.  

Søknadsfrist 21. oktober 2018. 

Søk på stillingen her

Del denne artikkelen på: