Studiespesialisering

Studiespesialiserende

De studieforberedende utdanningsprogrammene gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universitet. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. 

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Studiespesialiserende

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Første året starter med bare fellesfag, og et fremmedspråk. Andre året på Dalane videregående skole må du velge fordypning innen ett av programområdene 'Realfag' eller 'Språk, samfunnsfag og økonomi'. Du kan også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.
Hvis du har valgt et yrkesfaglig utdanningsprogram kan du etter fullført Vg2 tas opp på Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Fag og timefordeling (60 min) på Vg1 (1. klasse)

Les mer om programområdene med programfag og timefordeling på Vg2 og Vg3 på vilbli.no:

Timeplaner for alle klasser og alle elever ved Dalane vg skole ligger fritt tilgjengelig på skolens hjemmeside. Klikk på lenken "Timeplan" øverst på siden. Her kan du velge å slå opp timeplanen til den enkelte elev / lærer / klasse / rom.

Har du spørsmål vedrørende studiespesialisering på Vg1 ta kontakt med avdelingsleder Roar Edland-Hansen. Har du spørsmål vedrørende Vg2, kontakt avdelingsleder Knut Pettersen. Har du spørsmål til Vg3, kontakt avdelingsleder Tor Dahle. Har du spørsmål spesielt knyttet til eksamen, ta kontakt med kontoret eller med avdelingsleder Kristin Svendsen.

Del denne artikkelen på:
Roar Edland-Hansen

Roar Edland-Hansen
Vg1 Studiespesialisering
Realfag
Tlf: 51463483 / 97661974
E-post

Knut Pettersen

Knut Pettersen
Vg2 Studiespesialisering
Økonomifag
Samfunnsfag
Tlf: 51463476 / 97873555
E-post 

Tor Dahle

Tor Dahle
Vg3 studiespesialisering
Påbygg
Språkfag
Tlf: 51463408 / 91853562
E-post 

Kristin Svendsen

Kristin Svendsen
Eksamensansvarlig 
Tlf: 51463404 / 40069386
E-post