Oversikt over klasser og kontaktlærere

Klasse Beskrivelse Kontaktlærer Initialer (Intern lenke)
ATA Arbeidstrening Hilde Kristin Holmen HKHO
ATA Arbeidstrening Aud Grethe Ollestad AGOL
INF Innføringsklasse Halldis Furre HAFU
1BAA Bygg- og anleggsteknikk Jann Roar Kvalsund JRKV
1BAB Bygg- og anleggsteknikk Leiv Erik Skadberg LESK
1BAP Bygg- og anleggsteknikk (alt. opplæring) Bernt Terje Høyland BØTH
1DHA Design og håndverksfag Birgitte Tengesdal Moskar BTMO
1EFA Elektrofag Odd Hadland ODHA
1EFB Elektrofag Aslak Holmen ASHO
1HOA Helse- og oppvekstfag Hanne Baardsen HABA
1HOB Helse- og oppvekstfag Ellen Tone Aas ETAA
1HOC Helse- og oppvekstfag Berit Haugen Johnsen BHJO
1HOD Helse- og oppvekstfag Linn Therese Indrevåg LTRI
1SSA Service og samferdsel Nina Marianne Grure NIGR
1SSP Service og samferdsel (alt. opplæring) Sølvi Hølland SØHØ
1STA Studiespesialisering Ellen Tharaldsen ELTH
1STA Studiespesialisering Eivind Olsen EIOL
1STB Studiespesialisering Kjell Ivar Dversnes KIDV
1STB Studiespesialisering Håvard Hopen HÅHO
1STC Studiespesialisering Gjertrud Undheim GEUN
1STC Studiespesialisering Troels Ravn Pedersen TRPE
1TPA Teknikk og industriell produksjon Paul Martin Johannessen PMJO
1TPB Teknikk og industriell produksjon Ole Myklebust OLMY
2STC Studiespesialisering Guri Berthe Vinningland GBVI
2BABA Byggteknikk Kjartan Thu KJTH
2HOBA Barne- og ungdomsarbeiderfag Elin Refsland ELRE
2HOBB Barne- og ungdomsarbeiderfag Askild Mong ASMO
2HOHA Helsearbeiderfag Gjertrud A. Sørensen GASØ
2HOHB Helsearbeiderfag Monica Bjunes Sønsteli MBSØ
2INTA Industriteknologi Henry Hetland HEHE
2INTB Industriteknologi Ove Grimsrud OVGR
2SSSA Salg, service og sikkerhet Margaret N. Smørholm MNSM
2STA Studiespesialisering Stian Indrevåg STIN
2STA Studiespesialisering Evy Nodland EVNO
2STB Studiespesialisering Evy Hadland EVHA
2STB Studiespesialisering Asgeir Osland ASOS
2STC Studiespesialisering Einar L. Ege ELEG
2TPKA Kjøretøy Agnar Gjertsen AGGJ
3ENOA Energioperatørfaget Kurt Hegelstad KUHE
3STA Studiespesialisering Halvor Østerman Thengs HØTH
3STA Studiespesialisering Kristian Einarsen KREI
3STB Studiespesialisering Britt Osmo Lundh BOLU
3STB Studiespesialisering Marit Fimland MAFI
3STC Studiespesialisering Turid Mæland TUMÆ
3STC Studiespesialisering Anne Lise Svelland ALSV
3PÅBA Påbygg til generell studiekompetanse Ove Helge Waldeland OHWA
3PÅBA Påbygg til generell studiekompetanse Kjell Jostein L. Lind KJLL
Del denne artikkelen på: