Oversikt over klasser og kontaktlærere

Klasse Beskrivelse Kontaktlærer Initialer
ATA Arbeidstrening Hilde Kristin Holmen HKHO
ATB Arbeidstrening Aud Grethe Ollestad AGOL
HLT Hverdagslivstrening Ann Kristin Seglem AKSE
INF Innføringsklasse Mette Flåt MEFL
1ABAA Bygg- og anleggsteknikk Jann Roar Kvalsund JRKV
1BAB Bygg- og anleggsteknikk Leiv Erik Skadberg LESK
1BAP Bygg- og anleggsteknikk (alt. opplæring) Bernt Terje Høyland BØTH
1DHA Design og håndverksfag Birgitte Tengesdal Moskar BØTH
1EFA Elektrofag Odd Hadland ODHA
1EFB Elektrofag Therese Anita Holmen BØTH
1HOA Helse- og oppvekstfag Kari Hannisdal KAHA
1HOB Helse- og oppvekstfag Anne Lise Kindervåg ALKI
1HOC Helse- og oppvekstfag Berit Haugen Johnsen BHJO
1HOD Helse- og oppvekstfag Ellen Tone Aas ETAA
1SSA Service og samferdsel Margaret N. Smørholm MNSM
1SSP Service og samferdsel (alt. opplæring) Sølvi Hølland SØHØ
1STA Studiespesialisering Stian Indrevåg STIN
1STA Studiespesialisering Irene Pedersenn IRPE
1STB Studiespesialisering Eivind Olsen EIOL
1STB Studiespesialisering Håvard Hopen HÅHO
1STC Studiespesialisering May Sissel Sæstad Pedersen MSSP
1TPA Teknikk og industriell produksjon Guri Berthe Vinningland HJSK
1TPB Teknikk og industriell produksjon Ole Myklebust OLMY
1TPC Teknikk og industriell produksjon Paul Martin Johannessen PMJO
2BABA Byggteknikk Kjartan Thu KJTH
2ELAA Automatisering Jostein Nestås JONE
2ELEA Elenergi Helge Larsen HELA
2HOBA Barne- og ungdomsarbeiderfag Pernille Damgaard Skogly HELA
2HOBB Barne- og ungdomsarbeiderfag Askild Mong ASMO
2HOHA Helsearbeiderfag Gjertrud A. Sørensen GASØ
2HOHB Helsearbeiderfag Monica Bjunes Sønsteli MBSØ
2INTA Industriteknologi Henry Hetland HEHE
2SSSA Salg, service og sikkerhet Christine Lindås CHLI
2STA Studiespesialisering Halvor Østerman Thengs HØTH
2STA Studiespesialisering Kristian Einarsen KREI
2STB Studiespesialisering Britt Osmo Lundh BOLU
2STB Studiespesialisering Asgeir Osland ASOS
2STC Studiespesialisering Lisabeth Eie Fagereng LEFA
2STC Studiespesialisering Halldis Furre HAFU
2TPKA Kjøretøy Agnar Gjertsen AGGJ
3ENOA Energioperatørfaget Kurt Hegelstad KUHE
3STA Studiespesialisering Kjell Ivar Dversnes KIDV
3STA Studiespesialisering Anne Lise Svelland ALSV
3STB Studiespesialisering Ellen Tharaldsen ALSV
3STB Studiespesialisering Evy Nodland EVNO
3STC Studiespesialisering Mette Kari Lædre Bjørdal MKLB
3STC Studiespesialisering Marit Fimland MAFI
3PÅBA Påbygg til generell studiekompetanse Turid Mæland TUMÆ
3PÅBA Påbygg til generell studiekompetanse Einar L. Ege ELEG
3PÅBB Påbygg til generell studiekompetanse Ove Helge Waldeland OHWA
3PÅBB Påbygg til generell studiekompetanse Kjell Jostein L. Lind KJLL
Del denne artikkelen på: