Innovasjonscamp 2019

Alle må registrere hvilke foredrag de vil gå på. Du må velge minst to foredrag.

En fra hver gruppe må også svare på hvilken oppgave/problemstilling gruppen vil arbeide med. Husk å oppgi gruppens nummer.

Klikk her for å gå til registreringsskjema. Du må logge inn i O365 for å svare.

Innlogging O365

Login-ID er e-postadressen som er tildelt på skolen. Den skal være <IT'slearning-ID>@elev.rogfk.no
Passordet er det samme du bruker på nettet, IT'slearning etc.

Bedømming

Tidsplan for bedømming av gruppene.

Juryen er fordelt på rom 2014-2020.

Finn ditt gruppenummer i tabellen. Les av tidspunkt og romnummer. Lykke til!

Jury1 2014 Jury2 2015 Jury3 2016 Jury4 2018 Jury5 2019 Jury6 2020
10.00 4 9 12 14 15 17
10.05 22 25 29 30 31 40
10.10 46 49 55 56 58 60
10.15 61 1 3 5 6 7
10.20 13 10 18 24 26 27
10.25 34 36 39 41 42 44
10.30 45 51 8 20 21 23
10.35 28 33 35 48 50 52
10.40 53 54 2 16 19 37
10.45 38 43 57 47 32 11
10.50 59
Del denne artikkelen på: