Elevrådet og andre utvalg

Elevrådsstyret 2015/2016

Elevrådet er elevenes eget organ - og vi ønsker at det skal ha en viktig funksjon på skolen. Elevrådet består av tillitseleven i hver klasse / gruppe og ledes av en leder og et styre (arbeidsutvalg) som velges i begynnelsen av hvert skoleår. Gjennom tillitselev og elevråd har elevene muligheter til å ta opp elevsaker og fremme elevenes synspunkter og interesser.

Elevrådet disponerer eget budsjett i samråd med rektor. Elevrådet har gjennom året regelmessige møter med rektor og skolens kontakt for elevråd, avdelingsleder Tor Dahle. I tillegg bistår Halvor Ø. Thengs elevrådsstyret. For skoleåret 2016-2017 er Akashene John valgt som leder av elevrådet.

Elevrådsstyret 2016-2017:
Leder Akashene John (3STA)
Nestleder Krishnaa Lingeswaran (3STC)
Sekretær Cathrine Randen (3STA)
Økonomiansvarlig Vebjørn Karlsen (3STB)
Styremedlem/SMU Andrea T. Vanglo Olsen (3STB)
Styremedlem/SU Thea-Louise Egeland Fosse (2STC)
Aksjonsansvarlig Silje Leidland (3STB)
Øvrige styremedlemmer Andreas Myklebust (1SSA)
Ida Louise Wollertsen (1DHA)
Thomas Urdal (1BAP)
Amalie Skåra (1BAB)
Astrid Tengs (1TPB)
Charlotte Sofie Egeland (1HOA)
Celine H. Nilsen (1HOB)
Astrid Håkull Bakka (1HOD)
May-Helen Karlsen (3PÅBB)
Andre utvalg 2016-2017:
Representanter til skolemiljøutvalget (SMU) Stine Thorsen (2HOHA)
Malin Moen (2HOBA)
Charlotte Sofie Egeland (1HOA)
Andrea T. Vanglo Olsen (3STB)
Vara: Olav Goa (2ELAA)
Representanter til skoleutvalget Lise Amalie Henriksen Grure (2STB)
Thea-Louise Egeland Fosse (2STC)
Elevtinget Akashene John (3STA)
Krishnaa Lingeswaran (3STC)
Representanter til kantinestyret Vegard Skåra Mong (1TPA)
Jarl Andre Aaserud (1STA)
Vara: Charlotte Sofie Egeland (1HOA)
Representant til arbeidsmiljøutvalget Martin Juan Nordvoll (2INTB)
Vara: Arne Siarot Assersen (2ELEA)
Vara: Simen Hansen Skåra (2ELEA)
Del denne artikkelen på: