Informasjon ved skolestart

Ved skolestart er der en del viktig informasjon som må formidles. Det er både informasjon fra skolen til elevene og ting som elevene må opplyse skolen om. Mye av dette er samlet her, slik at du lett kan finne det igjen.

Lenkene her vil åpne nye sider (vanligvis som nytt fanekort i nettleseren), slik at denne samlesiden fortsatt ligger åpen i bakgrunnen.

Vi trenger en del informasjon fra deg, bl.a. om hvordan du kan kontaktes og hvem dine foresatte/nærmeste pårørende er. Alle elever må svare på skjemaet som har lenke nedenfor. Svar selv om du har gitt denne informasjonen tidligere.

 Klikk her for å gå til svarskjema.

Du skal i dette svarskjemaet også - på flere punkter - bekrefte at du kjenner til informasjonen som er gitt nedenfor. Det er lurt å bruke litt tid på å se gjennom informasjonen før du går videre til svarskjemaet, men det går an å gå fram og tilbake.

På slutten av skjemaet er det et valg om å motta kvittering for ditt svar. Dersom du ber om kvittering, vil den bli sendt til din skole-epost. Du må logge inn i o365.rogfk.no for å få outlook-tilgang for skolen, slik at du kan lese eposten.

Detaljert plan for skolestart  finner du her.

Spesielt for førsteårselever

Når du registrerer deg på nett iflg. tilsendt SMS, får du laget brukernavn og passord.

For innlogging knyttet til Microsoft-produkter er det et tillegg til brukernavnet: ID for Microsoft-innlogging er identisk med den e-postadressen du får tildelt i systemet.
Slik: <brukernavn>@elev.rogfk.no

Andre innlogginger (som tilkopling til skolenettet ROGFK og nettsidene itslearning.rogfk.no) skal bare ha det brukernavnet du har fått.

Du må ha registrert deg som nett-bruker og logge inn for å bruke svarskjemaet. Dette for at vi skal ha tilstrekkelig sikkerhet for dine personopplysninger. Svarskjemaet er basert på en Microsoft-tjeneste, så du må skrive inn hele e-postadressen slik som vist ovenfor.

Kontakt IKT-personalet på skolen dersom du ikke får registrert deg for skolenettet. Førsteårselever skal før skolestart få en SMS med registreringsinfo. Hvis du ikke får det, og ikke har innlogging til ROGFK-nettet fra før, tar du kontakt med IKT-kontoret på skolen. Det samme gjelder hvis du får SMS, men ikke får brukt den innen tidsfristen. Du kan også sende en SMS med kodeord DAVS ELEVREG og beskrive problemet.

For alle elever

 Skolereglement

 VIP-makkerskap

Noe å tenke på før startsamtalen

Du er ønsket på Dalane videregående skole. Det er viktig for din læring at du:

 • Har fått nok søvn og mat når du kommer til skolen. Kom gjerne til skolefrokosten.
 • Møter presis til undervisningen.
 • Utfører dine arbeidsoppgaver etter beste evne.
 • Holder orden på dine ting, og har med deg nødvendig utstyr, læremidler og ferdig oppladet PC.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø for alle, og er høflig og vennlig overfor medelever og ansatte.
 • Fokuserer på gode HMS-rutiner (helse, miljø og sikkerhet).

Før du kommer til startsamtale vil vi gjerne at du tenker igjennom disse spørsmålene:

 1. Hva er dine forventninger til dette skoleåret?
 2. Hva er det viktig at vi vet om deg for at du skal lykkes på skolen?
 3. Har du hatt noen tilrettelegging i ungdomsskolen?
  1. Trenger du fortsatt denne tilretteleggingen?
  2. Trenger du andre former for tilrettelegging?
 4. Hva vil du selv bidra med for at du og dine medelever skal kunne lære og trives på Dalane videregående skole?
 5. Er det noe du gleder eller gruer deg til dette skoleåret?

Lærebøker og andre læremidler

Nødvendige lærebøker og andre læremidler får du tilgang til på skolen. Du skal normalt ikke kjøpe dem selv.

Lærebøker lånes ut via biblioteket. Andre læremidler blir stort sett gjort tilgjengelig på nett. Du får informasjon av faglærer der det er aktuelt.

Merk at du er ansvarlig for din bruk av læremidlene. Hvis du ikke overholder brukerbetingelser, kan det komme erstatningskrav. I noen tilfeller kan du også miste tilgang til læremidlet.

 • Betingelser for utlån av lærebøker finner du  ved å klikke her. Reglene er felles for alle skoler i fylket.
 • For nettressurser kan det være andre brukerbetingelser. De skal være tilgjengelige fra startsiden for hver enkelt ressurs.

For elever i helse- og oppvekstfag

 Informasjon om politiattest for praksisdelen

Søknadsskjema for politiattest

Del denne artikkelen på: