920 - Minimumsinnhold på fagsider i It's learning

Vi har som mål:

Alle elevene og lærere ved Dalane vg. skole skal ha en minimumsbruk av It’s learning.

Da vil vi både ha en god oversikt over

 • hvordan vi arbeider i forskjellige fag
 • hvordan vi vurderer
 • hvordan vi dokumenterer
 • hvordan vi kan bli bedre sammen

Følgende deler inngår i skolens felles løsning

Fag:
Alle fag har en mappe der følgende fire deler inngår. Omfanget i hver del vil variere fra fag til fag.

 • Læreplan for faget
  • Med kompetansemål og vurdering (Gjør det lettere å vise til mål med læreøkta)
 • Læringsarbeid i perioden
  • Halvsårsplaner/periodeplaner – som er så detaljert at elevene har oversikt over hva som skal skje i perioden. Arbeid med kompetansemål, arbeidsmåter, vurderingssituasjoner (læringsoppdrag, innleveringer, prøver, presentasjoner, framføringer m.m. arbeidsoppgaver inngår i oversikt over læringsarbeidet).
 • Dokumentasjon 
  • Av formelle vurderingssituasjoner (læringsoppdrag, prøver, innleveringer, presentasjoner, foredrag m.m. legges inn i karakterbokmodulen i It’s learning. Denne brukes av alle og oppdateres fortløpende. 
 • Elevene kan bruke It’slearning for egenvurdering. Hyppighet og form bør være et tema i trinnmøter, fagmøter og i samtaler med elevene når planene for faget gjennomgås og diskuteres.

  Hvilken struktur som velges innenfor hvert fag på It’s learning, diskuteres på trinn- og/eller fagmøter tidlig i skoleåret.

Kommunikasjon:
Alle lærere kommuniserer med elever og kolleger gjennom

 • Oppslagstavle
  • Alle ”beskjeder” til elever skal skriftliggjøres og legges ut som oppslag i faget.
 • Deling
  • Faglærere på samme trinn i samme fag legges inn hos hverandre
 • Meldinger
  • Avdelingsleder legges inn som lærer
Del denne artikkelen på: