862 - Bekymring om bruk av rusmidler hos elever

Dersom det er bekymring knyttet til en elevs bruk av rusmidler er det viktig at sosialrådgiver/helsesøster, eller en annen eleven har tillit til, snakker med eleven. Nedenfor kommer noen tips til hvordan en kan gjennomføre denne type samtale og hva som er viktig å tenke på.

Hvordan gjennomføre en samtale om rus?

- Planlegg samtalen i forkant, det vil gi positive signaler til eleven.
- Fortell eleven hvor mye tid dere har til rådighet slik at eleven vet hvilke tidsrammer dere har for samtalen. 
- Informer eleven om bakgrunnen for at du ønsker denne samtalen. Vær ærlig, informer om bekymringene som er kommet frem.
- Still åpne spørsmål; »Hva tenker du om denne bekymringen?.............. Fortell litt mer om….., Hvem andre kan være bekymret for deg?...............»
- Vær lyttende, vis empati og unngå argumentering.
- Lov aldri at du ikke skal fortelle videre det som kommer frem i samtalen. Du kan være forpliktet til det.
- Dersom bekymringen for rus blir forsterket i samtalen er det viktig at du lager ny avtale med eleven.

Mer informasjon finner du på http://www.snakkomrus.no/

Del denne artikkelen på: