831 - Personlig verneutstyr til ansatte - Avtale om innkjøp

Arbeidsmiljølovens § 12, 4e: ”Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilfredsstillende vern om liv og helse, skal hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til arbeidstakernes rådighet…”

 1. Ved Dalane videregående skole kan følgende personlig verneutstyr kjøpes inn for skolens regning:
  • hjelm
  • sveisehansker
  • arbeidshansker
  • vernebriller
  • vernemaske
  • vernesko/-støvler
  • hørselvern

   Eventuelt utstyr utover dette, må avtales spesielt.
    

 2. Alt innkjøp skal klareres med avdelingsleder før innkjøpet foretas.
 3. Verneutstyret skal være av en nøktern standard, og forbruket må virke rimelig.
 4. Avtalen gjelder for alle tilsatte ved skolen.
 5. Arbeidstøy er unntatt, ettersom dét er regulert i annen avtale.
Del denne artikkelen på: