806 - Brann- og innbrudsalarmer

brann

Brannalarm

Skolen har direkte varsling til brannvesenet hele døgnet.

Når garderober (kroppsøving) blir benyttet kvelder og helg, uten avtale med vaktmester, (ventilasjonsanlegget er av), KAN brannalarmen aktiviseres ved overdreven dusjing.

Dersom du kommer opp i en situasjon hvor brannalarmen blir utløst, og du vet at det er falsk alarm, ring 110 og stopp utrykningen.

Innbrudsalarm/åpningstider

Ytterdørene i hovedbygget låses daglig kl 15:45.
Ytterdørene i verkstedbygget låses daglig kl 14:40.
Skolens ytterdører åpnes ved hjelp av kort + kode.

Alarmen aktiviseres kl 18:00.

NB Husk at skolen er delt inn i soner. Alarmen er bare ”av” i den sonen der en har kjøpt tid.
Når du forlater skolen etter stengetid, pass på at ytterdøra går i lås bak deg. (Noen av dørene våre er ”trege” og trenger hjelp.)

 • I skolens ordinære åpningstider, kl 07:00 – 18:00, mandag til fredag, vil alarmen være deaktivert.
  Dersom døren likevel er låst, vil alle kortlesere du normalt har adgang til, virke uten bruk av kode. (Dørene kan være låst UTEN at alarmen er på.)
 • I tidsrommet 07:30 til 15:45 mandag - fredag, kl. 14:40 på yrkesfag, vil alle dører, som normalt skal være åpne, stå åpne, og det er derfor ikke nødvendig å benytte kort for å passere disse.
 • Mellom kl 15:45 og 07:30, kl. 14:40 på yrkesfag, mandag til fredag, og fra fredag ettermiddag til mandag morgen, må en i tillegg bruke kode for å få adgang til bygget. Kortet er da stengt for bruk i kortlesere uten tastatur.
 • Utenom ordinære åpningstider, se ovenfor, vil det være aktiv alarm på skolen. Du skrur automatisk av alarmen når du slår kode, og viser kortet mot kortleser. Alarmen er da av i 120 minutter. Samtidig åpnes døren for innpassering. (En bruker bare kortet én gang mot tastaturet. Da slås alarmen av, og døra kan åpnes.) Kun kortlesere med tastatur kan benyttes.
 • 5 minutter før alarmen aktiviseres, altså etter 1 time og 55 minutter, høres ett kort støt, 2-3 sekunder, i alarmsirenene.
  Du må da snarest forlate bygget, eller du kan gjenta prosedyren som er nevnt ovenfor, og på den måten ”kjøpe” deg nye 120 minutter.
 • Hvis andre ansatte ankommer bygget (samme alarmsone) ved et senere tidspunkt, gir systemet automatisk nye 120 minutter fra det tidspunkt da sistemann ankom.
 • Skolens alarmsystem er delt opp i flere sløyfer. Alarmen er bare ”avslått” i den delen av skolen der kortet er benyttet.
 • På begge sider av døra mellom kroppsøvingskorridoren og kantina kan du kjøpe tid og gå inn i ny alarmsone.
 • Med unntak av kroppsøvingskorridoren utgjør hele hovedbygget én alarmsone. En kan dermed bevege seg fritt f.eks. til naturfagrommene og 3. etasje.
 • Dersom noen går fra elektro og innendørs til byggfag i rom 1108C, så utløses alarmen.
 • I første etasje i verksted-fløyen er det dør uten tastatur i rulleporten inn til byggfag. Denne inngangen må ikke benyttes når alarmen er aktiv!
 • En kan ikke skru av alarm, eller ”kjøpe” ny tid på kortlesere uten kodetastatur.
 • Hold kortet borte fra kortleser når kode tastes.

Utløst alarm, som følge av uaktsomhet, ”bøtelegges” med kr 1000 per utrykning.

Del denne artikkelen på: