805 - Brannoppslag alle rom

 1. Alle ansatte og elever plikter å gjøre seg kjent med:
  • hvor rømningsvei og nødutganger finnes
  • hvor nærmeste brannvarsler er plassert
  • hvor brannslanger og pulverapparat finnes
 2. Forhold ved brann:
  1. Varsling:
   Den som oppdager brann må sørge for at det blir slått alarm innen skolen. Brann varsles med skolens brannalarm-anlegg. Brannvesenet varsles automatisk hele døgnet, men kan òg nås på telefon 110. Gi også beskjed til skolens sentralbord/kontor, telefon 51 92 38 00, om hva som er situasjonen.
  2. Vurdér om det er mulig å slokke brannen
  3. Rømmning:
   Ved brannalarm skal alle straks forlate bygningen. 
   Yttertøy og skolesaker tas ikke med. 
   Vinduer og dører lukkes når en forlater rommet, dersom dette er mulig.
   En voksen er den siste som forlater klasserommet.
   Er ingen utgang tilgjengelig, søk til vindu der dette finnes og påkall oppmerksomhet utenfra.

   Benytt korteste vei ut av bygningen.
   Klasserom og verksteder låses ved varslede øvelser, men IKKE ved brannalarm.

  4. På håndballbanen stiller elevene opp klassevis. Se eget oppsett. Elever  som har hatt undervisning i grupper, eller er undervisningsfri, finner sin egen klasse og stiller samlet der.
   Faglærer/tillitseleven teller opp og melder fra ved opprop. Alle kontaktlærerne som ikke er opptatt med undervisning, går til egen klasse og hjelper til.
   Lærere som ikke har kontaktlæreransvar, og miljøarbeidere, hjelper til i de klassene/gruppene der de har vært til stede. 
  5. Dersom det er mistanke om at det er folk igjen inne i bygningene, må dette straks meldes til plassansvarlig.
 3. Brannøvelse varsles som ved brann. 
  Rømming skal skje på samme måte som i branntilfeller.

Dalane videregående skole
10. juni 2018

Sverre Sigmo
Brannvernleder

Del denne artikkelen på: