406 - Hvem sitter hvor

Kontorarbeidsplasser for pedagogisk personale og miljøarbeiderne pr. 01. september 2017

Hovedbygget
1. Etasje

Rom Ant. plasser Hvem Telefon
Shakespeare 5 ABOL, MAFI, RISI, IRHA , IRPE, (MKSJ permisjon)  
Harry Potter 5 ALSV, TUMÆ, HØTH, EVNO, MSSP  
Marx 5 EVHA, MKLB, ELTH, OHWA, BOLU  
Platon 5 KNKV, KJLL, LUAM, HAFU, RMNA  
Ibsen 5 GBVI, INWA, KIDV, GEUN, BELO  
1051 "Ped verksted" 7 KREI, HABA, NSSG, LESK, JRKV, AKEN  
1055 "bibliotek-annekset" 6 HKHO, LMHA, SØHØ, AGOL, HEFO, RWGJ/BTMO 51 46 34 59
1081A 6 KJTH, LHFR, BTHØ, NILA/TAJO, LMGU/LSAU 51 46 34 78
1081B 6 KAHA, ALKI, BHJO, ASMO, ACPE, MBSØ 51 46 34 78
1084 6 THTR, ERSR, ETAA, MSLK, GASØ, PDSK 51 46 34 79
1107 - Kroppsøving 4 DAOP, IVUR, TOTE, TRPE 51 46 34 23
2. Etasje
Rom Ant. plasser Hvem Telefon
2023 6 ANHO, CHLI, AKSE, MAKV/BAMO, VSKL/KKSL 51 46 34 60
2032 Trekantrommet 6 ELEG, ESRA, MEFL, EIOL, ASOS 51 46 34 72
3. Etasje
Rom Ant. plasser Hvem Telefon
3007 3 INMI, EMAA 51 46 34 37
3009 3 MNSM, HÅHO, TKME 51 46 34 35
3010 3 JEHÅ, SMAD, AGEG 51 46 34 36
Verkstedbygget

1. Etasje
Rom Ant. plasser Hvem Telefon
1145 - Elektro   ODHA, KUHE, HELA, JONE, ASHO, AOSE, TAHO, JKTO 51 46 34 14, 51 46 34 31, 51 46 34 39
2. Etasje
Rom Ant. plasser Hvem Telefon
2069 - Mekanisk   HEHE, PMJO, HJSK, SVKV 51 46 34 13 / 51 46 34 14
2077 - Sveis  

OLGA, OVGR, TOSØ

51 46 34 15 / 51 46 34 16
2053 - Bil   OLMY, AGGJ 51 46 34 26
Del denne artikkelen på: