• Forside
 • Aktuelt
 • Viktig informasjon siste del av skoleåret 2016-2017

Viktig informasjon siste del av skoleåret 2016-2017

Her er det en del viktig informasjon til deg som er elev ved Dalane vgs, herunder informasjon om eksamen, innlevering av bøker, klage på karakter m.m.

En fullstendig presentasjon av all viktig informasjon finner dere her.

Innlevering av skolebøker

 • Kontaktlærer informerer elevene om innleveringstidspunkt for skolebøker (egen plan kommer – gymsalen ledig fra tirsdag 6. juni).
 • Kontaktlærer gir elevene tid til å sjekke bøkene før innlevering.
 • Siste frist for innlevering av skolebøker er fredag 16. juni. Faktura for manglende innlevering sendes fortløpende etter denne dato.

Fravær

 • Inntil 10 dager fravær kan tas bort ved visse fraværstyper (se elevhåndboken s. 34).
  • Eleven må melde skriftlig i fra til kontaktlærer at fraværet ønskes fjernet, hvilke datoer det gjelder, og årsaken til fraværet.
  • Fraværet må være dokumentert i løpet av skoleåret.

Siste ordinære undervisningsdag

 • Studiespesialiserende Vg3: torsdag 18. mai 2017
 • Påbygg Vg3 og Vg4: tirsdag 6. juni 2017
 • Studiespesialiserende Vg1 + Vg2: fredag 9. juni 2017
 • BA, DH, HO og SS Vg1 + Vg2: fredag 9. juni 2017
 • TIP og EL Vg1 + Vg2 + Vg3: tirsdag 13. juni 2017
 • Innføringsklassen: fredag 16. juni 2017
 • Arbeidstrening og HLT: tirsdag 20. juni 2017

Melding om eksamen

 • Melding om skriftlig eksamen fredag 12. mai fra kl. 8.30 (deretter ordinær skoledag)
 • Melding om muntlig/muntlig-praktisk eksamen:
  • •1ST/2ST/1YF/2YF: mandag 12.6 
   • •alle elever må møte på skolen kl. 8.30 for å få melding om muntlig eksamen
  • •3ST/3PÅB/4PÅB: onsdag 7.6, fredag 9.6, mandag 12.6 
   • alle elever må møte på skolen kl. 8.30 for å få melding om muntlig eksamen

Eksamensdatoer

Avslutning for avgangselever

 • Markering for elever som går ut av tilrettelagt opplæringstilbud, Vg3 studiespesialiserende og Vg3/Vg4 påbygg
 • Vg3 yrkesfag inviteres også til å delta
 • Foreldre og foresatte er velkomne til å delta – invitasjon ved annonse i Dalane Tidende og på skolens hjemmeside
 • Tid og sted: onsdag 14. juni 2017 kl. 18 i skolens aula

Sommerskolen

 • Elever på Vg1 yrkesfag som står i fare for å få 1 (en) i standpunktkarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag, kan søke om å komme inn på sommerskole.
 • Sommerskolen er også for de som mangler eksamenskarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag.
 • Sommerskolen er gratis, og har påmeldingsfrist lørdag 3.6.
 • Mer informasjon og påmelding finner du her.

Karakterene 1 (én) og IV (ikke vurdering)

 • Karakteren 1 (én) i standpunktkarakter eller eksamenskarakter gir rett til ny eksamen påfølgende høst
 • Karakteren IV (ikke vurdering) i standpunktkarakter betyr at eleven må ta eksamen i faget som privatist
 • Hvis en elev som har karakteren 1 i standpunkt, trekkes ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre, er faget bestått
 • Hvis en elev som har karakteren 2 eller bedre i standpunkt, trekkes ut til eksamen i faget og får karakteren 1, er faget ikke bestått

Klage på karakterer

 • Elevene har klagerett på
  • standpunktkarakterer i orden og atferd
  • standpunktkarakterer fag (ikke klagerett i gjennomgående fag)
  • vedtak om bortfall av standpunktkarakterer (IV)
  • eksamenskarakterer
 • Klagefrist er 10 dager etter at elevene har kunnet gjøre seg kjent med karakterene.
 • Avgangselever anbefales å benytte hurtigklagefrist, slik at klagen skal kunne behandles før inntak til høyere utdanning.
 • Elevene oppfordres til å ta kontakt med faglærer før innlevering av formell klage.
 • Eleven klager ved å bruke riktig klageskjema fra skolens hjemmeside.
 • Eleven må begrunne klagen.
 • Elevene kan be om en begrunnelse på karakteren fra faglærer før klage blir sendt (gjelder ikke eksamenskarakterer)

Offentliggjøring av karakterer i SkoleArena og klagefrister

Standpunktkarakterer i fag: mandag 12.6. kl. 14.

- Hurtigklagefrist onsdag 14.6. kl. 14.- Klagefrist onsdag 21.6. kl. 14.Eksamenskarakterer: mandag 19.6 kl. 14.
- Hurtigklagefrist onsdag 21.6 kl. 14.
- Klagefrist torsdag 29.6 kl. 14.

Standpunktkarakter og halvårsvurderinger i orden og atferd: mandag 19.6. kl. 14.

- Hurtigklagefrist på standpunktkarakterer fredag 23.6. kl. 14.
- Klagefrist på standpunktkarakterer torsdag 29.6 kl. 14.

Utsending av vitnemål og kompetansebevis

 • Vitnemål for Vg3-klassene utstedes fortløpende og importeres elektronisk til Samordna opptak, innen 1.7.2017 (frist for opplasting av vitnemål ved opptak til høyere utdanning).
 • Vg4 påbygg får utstedt kompetansebevis av skolen som kan hentes torsdag 29.6. etter kl. 12. Elever i Vg4 påbygg som har søkt høyere utdanning, må sende kompetansebeviset pr post til Samordna opptak innen 1.7.2017!
 • Kompetansebevis for Vg2 yrkesfag sendes ut i begynnelsen av juli.
 • Karakterutskrifter for Vg1 yrkesfag, Vg1 og Vg2 studiespesialiserende sendes ut i begynnelsen av juli.
Del denne artikkelen på: