• Forside
 • Aktuelt
 • Viktig informasjon siste del av skoleåret 2016-2017

Viktig informasjon siste del av skoleåret 2016-2017

 • Her er det en del viktig informasjon til deg som er elev ved Dalane vgs, herunder informasjon om eksamen, innlevering av bøker, klage på karakter m.m.

Innlevering av skolebøker

 • Kontaktlærer informerer elevene om innleveringstidspunkt for skolebøker (egen plan kommer – gymsalen ledig fra tirsdag 6. juni).
 • Kontaktlærer gir elevene tid til å sjekke bøkene før innlevering.
 • Siste frist for innlevering av skolebøker er fredag 16. juni. Faktura for manglende innlevering sendes fortløpende etter denne dato.

Fravær

 • Inntil 10 dager fravær kan tas bort ved visse fraværstyper (se elevhåndboken s. 34).
  • Eleven må melde skriftlig i fra til kontaktlærer at fraværet ønskes fjernet, hvilke datoer det gjelder, og årsaken til fraværet.
  • Fraværet må være dokumentert i løpet av skoleåret.

Siste ordinære undervisningsdag

 • Studiespesialiserende Vg3: torsdag 18. mai 2017
 • Påbygg Vg3 og Vg4: tirsdag 6. juni 2017
 • Studiespesialiserende Vg1 + Vg2: fredag 9. juni 2017
 • BA, DH, HO og SS Vg1 + Vg2: fredag 9. juni 2017
 • TIP og EL Vg1 + Vg2 + Vg3: tirsdag 13. juni 2017
 • Innføringsklassen: fredag 16. juni 2017
 • Arbeidstrening og HLT: tirsdag 20. juni 2017

Melding om eksamen

 • Melding om skriftlig eksamen fredag 12. mai fra kl. 8.30 (deretter ordinær skoledag)
 • Melding om muntlig/muntlig-praktisk eksamen:
  • •1ST/2ST/1YF/2YF: mandag 12.6 
   • •alle elever må møte på skolen kl. 8.30 for å få melding om muntlig eksamen
  • •3ST/3PÅB/4PÅB: onsdag 7.6, fredag 9.6, mandag 12.6 
   • alle elever må møte på skolen kl. 8.30 for å få melding om muntlig eksamen

Eksamensdatoer

Avslutning for avgangselever

 • Markering for elever som går ut av tilrettelagt opplæringstilbud, Vg3 studiespesialiserende og Vg3/Vg4 påbygg
 • Vg3 yrkesfag inviteres også til å delta
 • Foreldre og foresatte er velkomne til å delta – invitasjon ved annonse i Dalane Tidende og på skolens hjemmeside
 • Tid og sted: onsdag 14. juni 2017 kl. 18 i skolens aula

Sommerskolen

 • Elever på Vg1 yrkesfag som står i fare for å få 1 (en) i standpunktkarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag, kan søke om å komme inn på sommerskole.
 • Sommerskolen er også for de som mangler eksamenskarakter i matematikk (praktisk matematikk) eller naturfag.
 • Sommerskolen er gratis, og har påmeldingsfrist lørdag 3.6.
 • Mer informasjon og påmelding finner du her.

Karakterene 1 (én) og IV (ikke vurdering)

 • Karakteren 1 (én) i standpunktkarakter eller eksamenskarakter gir rett til ny eksamen påfølgende høst
 • Karakteren IV (ikke vurdering) i standpunktkarakter betyr at eleven må ta eksamen i faget som privatist
 • Hvis en elev som har karakteren 1 i standpunkt, trekkes ut til eksamen i faget og får karakteren 2 eller bedre, er faget bestått
 • Hvis en elev som har karakteren 2 eller bedre i standpunkt, trekkes ut til eksamen i faget og får karakteren 1, er faget ikke bestått

Klage på karakterer

 • Elevene har klagerett på
  • standpunktkarakterer i orden og atferd
  • standpunktkarakterer fag (ikke klagerett i gjennomgående fag)
  • vedtak om bortfall av standpunktkarakterer (IV)
  • eksamenskarakterer
 • Klagefrist er 10 dager etter at elevene har kunnet gjøre seg kjent med karakterene.
 • Avgangselever anbefales å benytte hurtigklagefrist, slik at klagen skal kunne behandles før inntak til høyere utdanning.
 • Elevene oppfordres til å ta kontakt med faglærer før innlevering av formell klage.
 • Eleven klager ved å bruke riktig klageskjema fra skolens hjemmeside.
 • Eleven må begrunne klagen.
 • Elevene kan be om en begrunnelse på karakteren fra faglærer før klage blir sendt (gjelder ikke eksamenskarakterer)

Offentliggjøring av karakterer i SkoleArena og klagefrister

Standpunktkarakterer i fag: mandag 12.6. kl. 14.

- Hurtigklagefrist onsdag 14.6. kl. 14.- Klagefrist onsdag 21.6. kl. 14.Eksamenskarakterer: mandag 19.6 kl. 14.
- Hurtigklagefrist onsdag 21.6 kl. 14.
- Klagefrist torsdag 29.6 kl. 14.

Standpunktkarakter og halvårsvurderinger i orden og atferd: mandag 19.6. kl. 14.

- Hurtigklagefrist på standpunktkarakterer fredag 23.6. kl. 14.
- Klagefrist på standpunktkarakterer torsdag 29.6 kl. 14.

Utsending av vitnemål og kompetansebevis

 • Vitnemål for Vg3-klassene utstedes fortløpende og importeres elektronisk til Samordna opptak, innen 1.7.2017 (frist for opplasting av vitnemål ved opptak til høyere utdanning).
 • Vg4 påbygg får utstedt kompetansebevis av skolen som kan hentes torsdag 29.6. etter kl. 12. Elever i Vg4 påbygg som har søkt høyere utdanning, må sende kompetansebeviset pr post til Samordna opptak innen 1.7.2017!
 • Kompetansebevis for Vg2 yrkesfag sendes ut i begynnelsen av juli.
 • Karakterutskrifter for Vg1 yrkesfag, Vg1 og Vg2 studiespesialiserende sendes ut i begynnelsen av juli.
Del denne artikkelen på: