Vikariater-Undervisningsstillinger

Dalane videregående skole har behov for faglærere i vikariater fra 1. januar og ut skoleåret i følgende fag:

- Norsk inntil 140 % (for 60 % av stillingen ønskes tiltredelse snarest)
- Fransk inntil 40 %
- Engelsk inntil 10 %

Det er ønskelig at du har utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, og at du har undervisningskompetanse i flere fag. For stillingen kreves minimum 60 studiepoeng i de fagene det skal undervises i, samt godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i videregående skole. Søkere med godkjent faglig- og pedagogisk utdanning innen relevante fag vil bli prioritert. Dersom det ikke melder seg aktuelle søkere med slik bakgrunn kan det bli aktuelt å tilsette søkere med annen relevant utdanning og/eller relevant praksis i vikariatene. 

Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi vektlegger personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet. 

I søknaden ber vi deg oppgi hvor stor stillingsprosent du søker, eventuelt også hvilke fag du ønsker å undervise i.  

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse tilavdelingsleder Tor Dahle, tlf. 51 46 34 08 / 918 53 562, ellerstedfortredende rektor Tor-Magne Rotevatn, tlf. 51 46 34 03 / 907 72 629.  

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger.  Søknadsfrist 24. november 2017. 

Søknad finner du her:

 https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1160&ProjectId=143958&DepartmentId=18964&SkipAdvertisement=true

Del denne artikkelen på: