Undervisningsstilling realfag

Vi har fra 1. januar 2019 ledig en 100 % undervisningsstilling med undervisning i matematikk og naturfag.

lang

Undervisningsstillinger krever relevant faglig og pedagogisk kompetanse i de fagene det skal undervises i. Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om godkjent pedagogisk utdanning, men da under forutsetning av at søker fullfører utdanningen innen avtalte frister.
 
Ønskede kvalifikasjoner
- Utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende
- Undervisningserfaring
 
Søkere som har undervisningskompetanse innen flere fagområder kan bli foretrukket.
 
Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi legger vekt på personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Dersom en av våre vikarer tilsettes i denne faste stillingen, vil det bli ledig et vikariat i matematikk og naturfag for perioden 1. januar til og med 31. juli 2019. Vi ber derfor om at søkere i søknaden angir om et eventuelt vikariat også er av interesse.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Roar Edland-Hansen på telefon 51 92 38 83 eller mobil 976 61 974.
 
Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger.
 
Søknadsfrist 4. november 2018.

Søk på stillingen her

Del denne artikkelen på: