Skoleskyss

Skoleskyss

All informasjon vedrørende skoleskyss finner du på:

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/videregaende-skole/ 

Er du elev ved videregående skole og trenger skoleskyss fra høsten 2018, må du søke via Min Skyss på nettet.
Klikk under og følg stegene. Informasjon og søknadskjema finner du på Min skyss.

 Min Skyss

Del denne artikkelen på: