Parkering i Sjukehusveien

Når dere parkerer i veikanten fra Raketten barnehage og opp mot den store parkeringsplassen vår, må dere passe på to ting:

  1. Det skal være minst én billengdes avstand mellom inn-/utkjørselen til barnehagen og nærmeste parkerte bil – på begge sider.
  2. Bilene må IKKE parkeres på gang-/sykkelvei, verken helt eller delvis. Grøntarealet i veikanten kan benyttes.

Eigersund parkering har varslet skolen om at de vil komme på kontroll.

Del denne artikkelen på: