Elevundersøkelsen

Dalane videregående skole

I uke 49 og 50 gjennomfører elevene på Dalane videregående skole elevundersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, og det er frivillig å svare på den. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre. 

Resultater fra tidligere undersøkelser, og etter hvert også fra årets undersøkelse, publiseres på https://skoleporten.udir.no/

For mer informasjon om elevundersøkelsen, se http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/ 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson