Eksamensinformasjon YF 2017

Her finner du informasjon vedrørende yrkesfaglig eksamen 2017. 
For eksempel, hva hvis du er syk? Krav til pc? Når møter jeg? Hva er ansett som fusk?

Her er finner du informasjon som er viktig for deg som skal opp til eksamen.

Vg1 YF

 • 10% av elevene skal trekkes ut til eksamen

Vg2 YF

 • 10% av elevene skal trekkes ut til eksamen
 • I tillegg skal elever på Vg2 YF gjennomføre en praktisk, tverrfaglig eksamen i programfagene

Melding om eksamen

 • Fredag 12. mai fra kl. 8.30: Melding om skriftlig eksamen i matematikk for Vg1 YF og i engelsk og norsk for Vg2 YF (deretter ordinær skoledag)
 • Mandag 12. juni fra kl. 9: Melding om muntlig/muntlig-praktisk eksamen i naturfag/matematikk for Vg1 YF og samfunnsfag/engelsk/norsk for Vg2 YF
 • Se for øvrig eksamensplanen for YF for eksamensdatoer
Fag Eksamensordninger
Naturfag Muntlig-praktisk Vg1
Matematikk Skriftlig eller muntlig Vg1
Norsk Skriftlig eller muntlig Vg2
Engelsk Skriftlig eller muntlig Vg2
Programfag Praktisk tverrfaglig eksamen Vg2

Hva skjer hvis du har fått "1" i standpunkt i ett fag, og trekkes ut til eksamen?

 • Du skal ta eksamen likevel
 • Dersom du har «1» i standpunkt er faget bestått dersom du består eksamen

Hva skjer hvis du får «1» i eksamenskarakter?

Dersom du ikke klager på eksamenskarakteren/dersom du klager, og ikke får medhold:

 • Mulighet for ny, gratis eksamen påfølgende høst (november/desember)
 • Du kan ikke få vitnemål før alle fag/eksamener er bestått (karakteren «2» eller bedre)

Hva skjer hvis du har fått «IV» i standpunktkarakter i et fag, og trekkes ut til eksamen?

 • Du skal som hovedregel ta eksamen likevel
 • Dersom du klager på «IV» i standpunkt, og klagen får medhold, er faget bestått dersom du består eksamen
 • Dersom du ikke klager på «IV», eller du klager på «IV» i standpunkt og ikke får medhold, annulleres eksamen (uansett resultat)
 • Dersom IV blir endelig standpunktkarakter må du ta faget som privatist

Stor forskjell på «1» og «iv» i standpunktkarakter

«1»

 • Du har rett på særskilt eksamen i faget påfølgende høst

Ved uttrekk til eksamen:

 • Faget er bestått hvis eksamen bestås
 • Hvis du får «1» også til eksamen, har du rett på ny, gratis eksamen påfølgende høst

«IV»

 • Du må ta faget som privatist

Ved uttrekk til eksamen:

 • Eksamen annulleres og faget må tas som privatist
 • Du må betale eksamensavgift
 • Å ta faget som privatist kan innebære at du må ta flere eksamener enn du måtte som elev

Pivatisteksamen

 • 2016/2017 er prisen for å forbedre karakterer ca. kr. 2000 per eksamen, og ca. kr. 1000 per eksamen i fag som ikke er bestått
 • Velger du å beholde karakter fra privatisteksamen på vitnemålet faller standpunktkarakteren(e) bort

Forskjell på privatist- og eleveksamen

 • Skriftlig eksamen: Eksamensavgift for privatister, ellers ingen forskjell

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen

Eleveksamen Privatisteksamen
Gratis 1000,-/2000,-
Melding om eksamen 48 timer før Privatisten melder seg opp til eksamen i ønsket fag innen oppsatt frist
Tema for eksamen deles ut 24 timer før, veiledning fra faglærer Tema for eksamen deles ut 30/45 minutter før
Eksamineringen varer 30/45 minutter Eksamineringen varer 30/45 minutter

Hva skjer dersom du er syk/forhindret fra å møte på eksamensdagen?

Du må levere legeerklæring/dokumentasjon på fraværet senest tre dager etter eksamensdagen

Du har rett til utsatt eksamen påfølgende høst dersom dokumentasjonen godkjennes.

Dersom du ikke har møtt til eksamen i et trekkfag, skal eksamensfag trekkes på nytt påfølgende høst

Syk på eksamensdagen?

Alternativ 1: Du møter ikke til eksamen fordi du er syk

 • Legeerklæring må leveres skolen innen tre dager
 • Du må selv passe på å melde deg opp til utsatt eksamen påfølgende høst
 • Hvis du er syk på eksamen, trekkes du ut til eksamen i et nytt fag påfølgende høst

Alternativ 2: Du møter på eksamen, selv om du er syk

 • Dersom du bare greier å skrive navnet ditt og et par setninger, for så å gå hjem igjen, vil du få karakteren «1»
  • Fordel: Du vil få mulighet til ny eksamen i samme fag påfølgende høst 
 • Eksamensdagen kan til en viss grad tilpasses ditt behov (f.eks. skjermet rom hvis du har kraftig hoste e.l.), slik at du får gjennomført eksamen
  • Ulempe: Dette kan innebære at du ikke består/får et dårligere eksamensresultat enn om du hadde ventet til utsatt eksamen påfølgende høst

Hvordan foregår skriftlig eksamen?

 • Eksamen starter kl. 9, oppmøte kl. 8. 30
 • Kandidater som ankommer etter kl. 10 får ikke delta på eksamen, uansett årsak til forseintkomming
 • Ingen kandidater skal forlate eksamenslokalet før kl. 10
 • Sørg for at du har PC som fungerer, og at du har med lader
 • Finn fram eksamensmalen. Denne skal være lastet ned på din PC før eksamen
 • Finn fram alle hjelpemidler du kan bruke under eksamen, slik at du har dem lett tilgjengelig
 • Mat, drikke o.l. skal være så lydløse som mulig (ikke knekkebrød, chips o.l.)

Krav til din pc under eksamen

 • Du må selv sørge for å ha med en PC som fungerer på eksamen
 • Nettbrett er ikke tillatt
 • Ved datatrøbbel vil vi forsøke å hjelpe deg så godt vi kan, men vi har KUN en begrenset mengde IKT-utstyr til utlån
 • Oppstart eller forsøk på oppstart av programmer som ikke er tillatte hjelpemidler under eksamen kan blir betraktet som fusk
 • Du er selv ansvarlig for å lagre ofte underveis

Hva er fusk til eksamen?

 • Å kommunisere
 • Å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon tet som fusk
 • Å bruke oversettelsesprogrammer i norsk
 • Dersom eksamen annulleres på grunn av fusk eller forsøk på fusk faller standpunktkarakteren bort
 • Du kan da gå opp til eksamen i faget som privatist tidligst et år etter den annullerte eksamenen

Hva foregår i forkant av muntlig/muntlig-praktisk eksamen?

 • Melding om eksamensfag gis 48 timer før (for noen kan fridager komme i tillegg)
 • Melding om tema og fagveiledning gis 24 timer før (fridager kan ikke komme i tillegg)
 • Det er obligatorisk å være tilstede på melding om tema og fagveiledning
 • Fagveiledning gis vanligvis av faglærer, som er fysisk til stede to skoletimer
 • Faglærer er ellers tilgjengelig etter avtale i henhold til ordinær skoledag

Hvordan foregår muntlig/muntlig-praktisk eksamen

 • Eksamen varer 30(M)/45(MP) minutter, og er individuell
 • Eksamen foregår i et klasserom, og det er du, faglæreren din og en sensor fra en annen skole som er tilstede
 • Du kan ta med deg det du har av notater, datafiler o.l. som er produsert i forberedelsestiden som hjelpemiddel
 • Første del av eksamen styres av deg; du presenterer ditt svar på tema/oppgave/problemstilling som du fikk utdelt av faglærer. Varighet inntil 10 minutter.
 • Neste del av eksamen styres av faglærer, som spør deg utdypende spørsmål om det du presenterte. I denne delen skal du også vise din kompetanse innenfor andre deler av læreplanen som er relevante for tema/problemstilling. Hensikten med dette er å gi deg mulighet til å vise bredden i din kompetanse i faget
 • I en praktisk-muntlig eksamen er det en tredje del, som innebærer et praktisk innslag. Det betyr at du enten skal utføre en praktisk øvelse, eller forklare hva som skjer i en praktisk øvelse
 • Etter din eksamen får du karakteren av sensor, samt en begrunnelsen for karakteren

Tilrettelegging av eksamen

 • Det må sendes skriftlig søknad ved behov for tilrettelegging av eksamen i god tid før eksamen
 • Uttalelse fra sakkyndig instans (fastlege, BUP, PPT o.a.) som dokumenterer behovet må legges ved
 • Rektor avgjør hvilken tilrettelegging du får på eksamen (mulig å klage på avgjørelsen)
 • Skjema for søknad om tilrettelegging og veiledning til skjemaet finner du i dokumentsamlingen på skolens hjemmeside

Hjelpemidler til eksamen

Modell 1 - Eksamen

 • Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. 
 • For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt

Modell 2 – Todelt eksamen – gjelder kun matematikk på YF

 • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt
 • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon

Nettbaserte Hjelpemidler til eksamen

 • allkunne.no
 • jusinfo.no
 • lexin.udir.no
 • lokus.no
 • lovdata.no
 • ordbok.uib.no
 • ordnett.no
 • snl.no
 • web2.gyldendal.no

Vær obs på at disse nettressursene kan ta svært lang tid å åpne under eksamen
NDLA har offline eksamensutgaver av hvert fag. Du kan laste ned disse som en pdf: http://www.rogfk.no/elevportalen/Aktuelt/Bruk-NDLA-paa-eksamen

Klage på eksamen

Husk at du

 • må klage innen klagefristen som er ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig
 • må levere en undertegnet, skriftlig klage til skolen
 • bør rådføre deg med en lærer før du klager
 • ikke trenger å begrunne klagen din
 • Resultatet av klagebehandlingen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.
 • Se for øvrig informasjon på skolens hjemmeside

Lykke til med eksamen!

 • Ikke nøl med å ta kontakt med eksamensansvarlig både før, under og etter eksamen dersom du har spørsmål!
 • Dersom du får informasjon fra andre om eksamen (gjelder også faglærer), skal dette alltid sjekkes med eksamensansvarlig.
 • Ta heller kontakt én gang for mye enn én gang for lite; vi hjelper deg gjerne!
 • Sjekk karakterene dine etter eksamen; husk at du har både klagerett og mulighet til ny, gratis eksamen påfølgende høst dersom eksamen ikke gikk som forventet
Del denne artikkelen på: