Brev fra Maisha Mema

Vi har fått brev fra Maisha Mema, som er et prosjekt som elevene ved Dalane videregående er involvert i. Les hele brevet her.

Kjære dere på Dalane videregående skole!

3

Hjertelig tusen takk for gave overfort 15.januar på NOK 180.000 (tilsvarende KSH 2.070.000). Pengene har stor sett gått ti I innkjøp av tomt i Soweto.
Vi planlegger å bygge en flerbrukshall i Soweto. Klubbhus-hallen er blitt for liten med rundt 250 barn i programmet der, og diverse aktiviteter krever plass. Vi har kjøpt inn 3 tomter, og håper på 2 til, men i Kenya går ikke alltid ting så fort, og vi må smøre oss litt med tålmodighet. Får vi de to andre tomtene kan vi lage en skikkelig sportsplass der for diverse sportsaktiviteter, inkludert skating som er meget populært I Tigoni har vi nettopp satt opp et lite hus (såle av mur, huset i tømmer og bølgeblikk) for arbeiderne, slik at de kan ha et sted å skifte om morgenen og fra jobb, samt oppbevare tøy og ting. De satte pris på det.

Vi har ellers fått en liten gutt til i Tigoni som heter Emmanuel. Han har vært i Klubbhusprogrammet, men mistet moren nå nylig. Han er ca 7 år, og søsteren Esther på 4 år kom i går. Så da er det 39 barn i Tigoni.

Neste nyhetsbrev følger i mars, og Fred og meg treffer dere i april igjen! Men før det treffes vi Kenya
Tigoni, 30.januar 2018

2

Esther (4) og Emmanuel (7) mistet moren i desember. Nå er de i Tigoni-familien Abigael (til høyre) begynte på skolen januar 2018 og er stolt over ny uniform og ransel

Til Dalane Videregående Skole 2017 med hjertelig takk for innsatsen!
De beste hilsener fra oss i Maisha Mema - barna, de ansatte, Marianne og Jonny.

Hele 4 av jentene fra Soweto-slummen som tok videregående eksamen i november 20l7 gjorde det så godt at de kom inn på offentlig universitet 2018! ) Stolt leder av Klubbhuset, Florence Kibicho, har en stor del av æren for at Klubbhusprogrammet fungerer så godt!

1

639.276

Del denne artikkelen på: