Bli kjent natt 2018

  • Bli kjent natt 2018
  • Bli kjent natt 2018
  • Bli kjent natt 2018
  • Bli kjent natt 2018

Fra torsdag kveld 23.august til fredag morgen 24.august samlet alle nye førsteklassingene på Vg1-studiespesialiserende på Dalane vgs seg på skolen. De var invitert til Bli-Kjent-Natt på skolen, og målet var nettopp det, at de skulle bli godt kjent med sine nye klassekamerater.

Da de ankom skolen ble de bedt om å levere fra seg mobiltelefonene. Disse var innelåst på et rom under hele natten. Hensikten var at uten mobiltelefon ville det bli enda lettere å bli kjent med nye medelever.

Opplegget var planlagt av kontaktlærerne på Vg1 studiespesialiserende. Først fikk elevene pizza før elevene ble invitert til å lære hip-hop av instruktør Kristian Mora fra House of Dance i Sandnes.

Instruktøren var meget godt fornøyd med innsatsen, og elevene fikk en enestående mulighet til å lære seg en dans de kunne bruke ved en senere anledning, f. eks i russetiden om 3 år.

I tillegg til dans ble det arrangert rebusløp på skolen, samt ulike aktiviteter i gymsalen. Noen av elevene ønsket å ta det roligere, og brukte tid på brettspill og kortspill.

Målet med kvelden og natten var at elevene skulle bli kjent med nye ungdommer fra hele regionen, som de skal gå på skole med de neste tre årene. Inntrykket fra lærerne var at dette var en vellykket natt.

Arrangementet ble avsluttet fredag morgen klokken 07.00.

Det må også sies at dette ikke er første gangen det arrangeres et slikt arrangement ved Dalane videregående skole. Dette har blitt gjennomført en rekke ganger tidligere, men det er kun de 2 siste årene arrangementet har vært mobilfritt.

Del denne artikkelen på: